Базе података и резултати истраживања

Канцеларија за младе Града Сомбора је од свог оснивања започела са прикупљањем статистичких података који се тичу младих, као и резултата разних истраживања која су настајала, и настају, са циљем да се испитају ставови младих особа из Сомбора и околних насеља. 

На овој страници ћете бити у прилици да приступите подацима којима располаже КЗМ Сомбор. Трудили смо се да прикупимо што више података и да их учинимо доступним младим особама, како у визуелном тако и у језичком смислу. 

Сваки од података има наведен извор, осим у случајевима када је КЗМ Сомбор сама реализовала истраживање. Молимо Вас да приликом коришења података обавезно наводите извор истраживања. На тај начин поштујемо туђ и сопствен рад. 

Такође, уколико желите да допринесете увећању ове јавне базе података, и на овај виртуелни простор сместите податке које је ваша институција или организација извела, а тичу се младих у Сомбору, молим вас да контактирате КЗМ Сомбор путем мејла: kancelarijazamladesombor@yahoo.com, или броја телефона: 025/468-105. 

Напомињемо да резултати истраживања и статистички подаци не представљају ставове КЗМ Сомбор нити организација и институција које су истраживање вршиле, или уступиле податке.

  1. ОСНОВНА СТУДИЈА О СТАВОВИМА МЛАДИХ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ И ЛГБТ ПОПУЛАЦИЈИ - НВО "Атина"
  2. СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О МЛАДИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА
  3. "КРОЈИ ПО СВОЈОЈ МЕРИ" - ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТРЕБАМА МЛАДИХ У СОМБОРУ У СВРХУ РЕВИЗИЈЕ ЛАП-А ЗА МЛАДЕ
  4. КРОЈИ ПО СВОЈОЈ МЕРИ - потребе младих - анкета СЕЛО ГРАД
  5. КРОЈИ ПО СВОЈОЈ МЕРИ - потребе младих анкета муско зенско – ГЕНЕРАЛНО
  6. КРОЈИ ПО СВОЈОЈ МЕРИ - потребе младих- разврставање по узрасту
  7. Евалуација методолога истраживања за ревизију Локалног акционог плана за младе Града Сомбора
  8. Аналитичко-упоредни извештај фокус група са препорукама за ревизију Локалног акционог плана за младе Града Сомбора
  9. ИСТРАЖИВАЊЕ О ПРОБЛЕМУ ВИДЉИВОГ И НЕВИДЉИВОГ НАСИЉА НАД ЕТНИЧКИМ ГРУПАМА У СОМБОРУ, УГ "Сомборски едукативни центар", 2011.г.
Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs