Димитрије Исаиловић

ИсаиловићДимитрије Исаиловић (Даљ, 1783 – Београд, 1853), дугогодишњи професор педагогије, методологије и историје у сомборској Српској учитељској школи (Препарандији), од 1816. до 1830. године. За време боравка у Сомбору објавио је уџбеник Историја трговине, који је на 478 страница штампан 1816. г. у Будиму. Књига је 1824. г. преведена и објављена на грчком језику. Док је био предавач у сомборској Препарандији, Исаиловић је прикупљао и састављао грађу за француски, немачки и латински речник, коју ће објавити након одласка из Сомбора за Београд, где је прешао на позив књаза Милоша. Убрзо је постао учитељ књажевских синова Милана и Михаила, а затим и уредник „Новина сербских“, па врховни инспектор свих школа у Србији. Један је од седморице оснивача и првих потпредседника Друштва српске словесности, претече касније националне академије наука.

Датум последње измене: 19.08.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs