Документи и публикације (2014)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ГРАДА СОМБОРА (2014)

  1. Одлука о доношењу просторног плана Града Сомбора
  2. Просторни плана Града Сомбора

 

ОДЛУКЕ (2014.)

9.10.2014.

ДОКУМЕНТА И ПУБЛИКАЦИЈЕ (2014.)

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИК ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈА ГРАДА СОМБОРА


15.12.2014

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014.2020

30.12.2014.

30.12.204.

30.12.2014. 

30.12.2014. 

26.12.2014.

4.12.2014.

4.12.2014.

25.11.2014. 

7.11.2014.

17.09.2014.

27.08.2014.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2014. ГОДИНУ

РЕШЕЊА O ПРЕСТАНКУ И ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

14.11.2014.

 

РЕШЕЊА (2013.)

Датум последње измене: 03.11.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs