Грађевинске дозволе - Издате грађевинске дозволе

 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-36/2015-V од 10.03.2015. године (18.03.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-47/2015-V од 17.04.2015. године (22.04.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-52/2015-V од 17.04.2015. године (22.04.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-50/2015-V од 21.04.2015. године (22.04.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-57/2015-V од 23.04.2015. године (28.04.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-78/2015-V од 27.04.2015. године (28.04.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-76/2015-V од 30.04.2015. године (30.04.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-77/2015-V од 30.04.2015. године (30.04.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-79/2015-V од 04.05.2015. године (07.05.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-83/2015-V од 08.05.2015. године (11.05.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-107/2015-V од 27.05.2015. године (29.05.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-114/2015-V од 29.05.2015. године (29.05.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-127/2015-V од 03.06.2015. године (03.06.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-132/2015-V од 09.06.2015. године (09.06.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-144/2015-V од 09.06.2015. године (09.06.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-146/2015-V од 09.06.2015. године (09.06.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-143/2015-V од 12.06.2015. године (15.06.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-131/2015-V од 18.06.2015. године (22.06.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-187/2015-V од 29.06.2015. године (01.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-184/2015-V од 29.06.2015. године (01.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-205/2015-V од 01.07.2015. године (01.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-176/2015-V од 02.07.2015. године (03.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-198/2015-V од 08.07.2015. године (09.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-209/2015-V од 09.07.2015. године (10.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-210/2015-V од 08.07.2015. године (10.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-222/2015-V од 13.07.2015. године (13.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-236/2015-V од 21.07.2015. године (24.07.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-259/2015-V од 31.07.2015. године (03.08.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-137/2015-V од 07.08.2015. године (07.08.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-293/2015-V од 14.08.2015. године (14.08.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-274/2015-V од 10.08.2015. године /14.08.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-311/2015-V од 25.08.2015. године /26.08.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-324/2015-V од 03.09.2015. године /07.09.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-331/2015-V од 04.09.2015. године /07.09.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-364/2015-V од 21.09.2015. године /22.09.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-400/2015-V од 29.09.2015. године (29.09.2015.)
 • Решење о грађевинској дозволи бр.351-389/2015-V од 30.09.2015. године /30.09.2015.)
Датум последње измене: 14.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs