Градско веће

КОНТАКТ: vece@sombor.rs

СAВА ДОЈИЋ, члан Градског већа - за област финансија и привреде  

DojićСава Дојић је основну и средњу школу завршио у Сомбору, а Економски факултет у Суботици.

Када је неформално образовање у питању, звање овлашћеног рачуновође стекао је 2000. године, ревизора 2011. године, а лиценцу за обављање послова у области спречавања прања новца 2012. године.

Ужа стручна област – порески систем и финансије.

Има богато радно искуство: од 1986. до 1991. године био је шеф разреза у Пореској управи општине Сомбор, од 1992. до 1994. године у Републичкој управи јавних прихода радио је као шеф разреза и финансијски полицајац, руководећу функцију (директор) обављао је у фирмама ЗЗ „Јуниор“ Сомбор, „Браћа Мандић“ Кула и  „Агрорума“ Рума.

Начелник Пореске управе Сомбор био је у периоду од 2001. до 2004. године, а од 2007. године  власник је књиговодствене агенције „Порeз Цо, Дојић“.

За члана Градског већа изабран је испред Српске напредне странке и функцију ће обављати  на сталном раду

Ожењен, отац двоје деце.

 

МИРОСЛАВ КОВАЧИЋ, члан Градског већа за област комунална делатност и инвестиције

Kovačić

Мирослав Ковачић је рођен у Сомбору 1962. године. Основну школу је завршио у Сомору. Вишу економску школу завршио у Суботици 1984. године. Дипломирао на Факултету за услужни бизнис 2007. године – финансијски смер. Од 1984. до 2008. године запослен у ЈКП "Чистоћа" Сомбор. Од 2008. до 2012. године запослен у АД "Агробанка" Београд. Од 2013. године запослен у АД "Граничар" у реструктурирању Гаково. Обављао многе послове референта за административно финансијке послове, шефа наплатне службе, руководиоца комуналне оперативе, руководиоца развоја, плана и анализе, руководиоца експозитуре Сомбор, техничког директора и генералног директора.

Говори, чита и пише енглески језик.

Члан је Српске напредне странке и функцију члана Градског већа обављаће на сталном раду.

Ожењен, отац троје деце. 


АНТОНИЈА НАЂ КОСАНОВИЋ, члан Градског већа за област спорта, деце и омладине

АнтонијаАнтонија Нађ Косановић је рођена 1986. године у Сомбору, кајаком се бави од осме године живота, иза себе има успешну и богату спортску каријеру. За репрезентацију Србије такмичи се последњих четрнаест година.

Спортска каријера: двострука  је  првакиња Европе (2006. и 2007.) и трострука европска вицешампионка (2008., 2009., 2011.). На светским куповима освојила је две златне и сребрне медаље, на светском студентском купу освојила је златну и сребрну медаљу, а на Медитеранским играма две сребрне медаље. Првакиња државе била је 85 пута и вишеструка балканска првакиња.

Учествовала је на Олимпијским играма у Лондону 2012. године.

Образовање: основну школу завршила је у Бездану, а Средњу медицинску школу „Др Ружица Рип“  у Сомбору, дипломирала је на Факултету за спорт и туризам „ТИМС“ у Новом Саду 2011. године и на истом факултету уписала мастер студије.  

Функцију члана Градског већа обављаће на сталном раду,  испред  Српске напредне странке.

Удата је и има ћерку.  

 

ГОРАН МИЛИЋ, члан Градског већа за област међународне сарадње и сарадње са републичким и покрајинским органима

МИлићГоран Милић је рођен  1982. године у Сомбору,  где је завршио основну и средњу школу.

Послове шефа кабинета градоначелника обављао је у периоду од 2014. до 2016. године  и у овом послу стекао бројна познанства и везе у министарствима, државној управи и републичким  јавним предузећима.

Укључен је у реализацију свих пројеката који су започети у претходне две године. Апсолвент је Правног факултета.

Функцију члана Градског већа обављаће на сталном раду, испред Српске напредне странке.

 

ДАРКО РАДУЛОВИЋ, члан Градског већа за област пољопривреде

Radulović Дарко Радуловић је рођен 13. фебруара 1983. године.  Основне  академске студије је завршио 2009. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду, на којем је завршио и и мастер  академске студије  и стекао звање дипломирани инжењер пољопривреде.

Радно искуство: од 2011. до 2013. године био је запослен у Пољопривредној стручној служби „Сомбор“ као референт сточарства, а од 2012. до 2013. године у Заводу за статистику Републике Србије  радио је као асистент саветодавац.

Од  2014 године, као сточарски технолог, запослен је у фирми  „Селект тим“ д.о.о. Сомбор.

Функцију члана Градског већа неће обављати на сталном раду.

 

  Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања 

Sarač Немања Сарач рођен је 21.01.1978. године у Сомбору, где је завршио Гимназију “Вељко Петровић”, друштвено-језички смер.

Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек социологија 2002. године.

Специјалистичке студије завршио је на истом факултету 2006. године и стекао назив специјалиста политичке социологије, а 2008. године је завршио дипломске академске студије, VII/2 степен, и стекао академски назив дипломирани социолог – мастер.          

Радио је као професор социологије, грађанског васпитања и устава у Средњој медицинској школи “Др Ружица Рип” и у Гимназији “Вељко Петровић”, у Сомбору.

Од маја 2014. године до јуна 2016. године обављао је функцију члана Градског већа града Сомбора за област културе, а након тог периода помоћника градоначелника за област културе и информисања.

На 6. седници Скупштине града Сомбора, испред Српског покрета обнове, изабран је за члана  Градског већа за област културе и образовања, функцију обавља од 7. октобра 2016. године, на сталном раду,.                                          

Аутор је драме “Чудесни видици”, која је емитована на Радио Београду.

Говори eнглески језик.

 

ДР ЛАЗАР РАЧИЋ, члан Градског већа за област здравства и социјалне заштите

Др РачићДр Лазар Рачић је рођен 1964. године у Сомбору, где је завршио основну и средњу школу. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, уписао је 1983. године, а дипломирао је 1990. године.

Специјализацију из гинекологије и акушерства завршио је 1997. године.

У периоду од 2008. до 2012. године обављао је функцију члана Градског већа задуженог за зравство и социјалну заштиту.

Одборник у Скупштини града Сомбора био је у периоду од 2012. до 2016. године, а у том периоду био је и председник   Одбора за здравство Скупштине града Сомбора. У периоду од  2012. до 2016. године био је посланик у Скупштини Аутономне Покрајине Војвјодине.

За члана Градског већа изабран је испред  Треће Србије и функцију члана неће обављати на сталном раду.

 

МИРКО СТРИГИЋ, члан Градског већа за област руралног развоја

СтригићМирко Стригић је рођен 1955. године у Горњој Пакленици, општина Добој, Република Српска.

Основну школу завршио је у Кнежевим Виноградима, а  Средњу школу унутрашњих послова у Загребу 1976. године.  

Функцију одборника у Скупштини града Сомбора вршио је у два мандата, и то од 2004. до 2008. године  и од 2008. до 2012. године.

Функцију члана Градског већа обављаће на сталном раду, испред Српске радикалне странке чији је члан од 1990. године.

Ожењен, отац једног детета.

 

СИЛАРД  ЈАНКОВИЋ, члан Градског већа за област националних мањина и сарадње са верским заједницама

ЈанковићСилард Јанковић је рођен у Суботици 1960. године.  Основну школу је завршио у Телечки, а Средњу пољопривредну школу – смер ратарство у Сомбору.

Звање дипл. инжењера пољопривреде стекао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду.

У Средњој пољопривредној школи радио је од 1991. до 2000. године, када прелази да ради у основној школи у Телечки, а потом у Пољоприведној школи у Футогу. Тренутно је запослен у ЈКП „Зеленило“ Сомбор.

У три мандата био је одборник у Скупштини града Сомбора и члан Савета Месне заједнице  „Телечка“ у Телечки.

За члана Градског већа изабран је испред Савеза војвођанских Мађара и функцију члана Већа обављаће на сталном раду.

Ожењен је, отац једног детета.

 

 

Скупштина бира у Градско веће, на предлог кандидата за Градоначелника, 9 чланова Већа. Чланови Градског већа могу бити на сталном раду.

Градоначелник је председник, а заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.

Градско веће врши следеће послове:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп, и о стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, у складу са законом;

5) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина;

6) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;

7) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије, односно Аутономне Покрајине Војводине;

8) поставља и разрешава начелника Градске управе и заменика начелника Градске управе.

Датум последње измене: 25.01.2020

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs