Канцеларија за младе

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА МЛАДЕ ГРАДА СОМБОРАО КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ ГРАДА СОМБОРА

Канцеларија за младе отворена је у оквиру Градске управе града Сомбора средином октобра 2008.године,  на препоруку Министарства омладине и спорта.

Канцеларија за младе у Сомбору ради са циљем да на локалном нивоу  реализује смернице дате у Националној стратегији за младе (заинтересовани могу у оквиру менија "документи" преузети овај стартешки документ ).

"Разлог за покретање рада канцеларија за младе су здрави, срећни и задовољни млади људи у локалној заједници, који су главна покретачка снага развоја сваког друштва".

 У свом раду, Канцеларија сарађује са свим локалним институцијама и организацијама које се на нивоу Сомбора баве младима, било да је реч о здравственим, социјалним или културним институцијама. Поуздане партнере  је пронашла и у невладином сектору, бројним омладинским организацијама и удружењима грађана који својим пројектима покривају интересовања, здравље, едукацију, забаву, креативност или слободно време младих.

Шта млади добијају постојањем Канцеларије за младе? Партнера у њиховим настојањима да се креативно, слободно развијају и осмишљавају програме и активности за младе,  добијају разумевање и подршку, и лакши приступ информацијама од значаја за њих.

Уколико желите, можете контактирати Канцеларију путем телефона: 025/302-755 или путем мејла: kancelarijazamladesombor@yahoo.com, или лично – КЗМ Сомбор је смештена у простору бившег Дома омладине на Венцу Радомира Путника, бр. 1, у Сомбору.

2017. ГОДИНА

Радна верзија (нацрт) ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ за период 2017 - 2021

 

 

Записник Комисије за избор представника активиста, волонтера и чланова омладинских организација из Сомбора за студијску посету Републици Словенији (24.08.2015)

ОБАВЕШТЕЊЕ: Ускоро опремање омладинског дома у Сомбору (18.08.2015.)

ИЗВЕШТАЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ПРИХВАЋЕН НА 118. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА:

ИНФОРМАТОР О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У 2010. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ СОМБОР У 2011. ГОДИНИ

ПРЕДЛОГ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕВИЗУЈУ ЛАПА ЗА МЛАДЕ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2013-2016

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА СОМБОРА У 2014.ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ОДОБРЕНИХ ПО КОНКУРСУ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014 -

Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs