КЛЕР

КОНТАКТ:

е-маил: klersombor@gmail.com

тел. 025 468 160

 

МИСИЈА: 

Економски развој града Сомбора кроз стимулацију постојећих предузећа за ширење капацитета, стварање пословног окружења привлачног за инвестирање и конзистентну реформу градске управе суштински и дугорочно посвећене развоју Града.
ЦИЉЕВИ:
ПОРАСТ ИНВЕСТИЦИЈА – подршка постојећим и будућим инвеститорима
 • Креирање и стално ажурирање понуде слободних капацитета Града
 • Дефинисање кадровске понуде и потреба инвеститора за радном снагом
 • Константна промоција инвестиционих потенцијала (сајмови, стручни скупови, медији, сарадња са разним организацијама, промотивни материјали, обилазак локација етц.)
 • Обједињавање градских служби и јавних предузећа у циљу стварања олакшица за инвеститоре
 • Унапређење пословних способности локалних привредника
 • Стално ажурирање интернет презентације града Сомбора са информацијама о актуелним конкурсима, субвенцијама, пројектима, локацијама и осталим погодностима за привреднике
 • Подршка иницијативама за јавно – приватно партнерство (ЈПП)
Имплементација СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
 • Координација са Саветом за развој града
 • Сарадња са европским, републичким и покрајинским институцијама, донаторима и невладиним сектором
 • Планирање и мониторинг у спровођењу пројеката  
Формирање БАЗЕ ПОДАТАКА
 • Евиденција о пословним субјектима на територији Града
 • Евидентиране домаће и стране инвестиције
 • Информације о предузећима кандидатима за приватизацију
 • Информације о иницијативама за ЈПП
 • Релевантна правна акта
 • Локације погодне за инвестирање
 • Туристички потенцијали
 • Образовни и кадровски потенцијали
 • Пољопривредно земљиште
Подршка ЛОКАЛНОЈ ПРИВРЕДИ
 • Подстицање привредне заједнице на развој и проширење капацитета
 • Организација семинара и стручних саветовања
 • Подстицање сарадње између локалних привредника и потенцијалних инвеститора
 • Предлагање измена скупштинких аката у циљу стварања бољег пословног окружења
 • Информисање привредника о могућностима добијања средстава из разних фондова, субвенционисаних кредита, донација...
Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs