Локацијски услови - Издати локацијски услови

Захтев бр.353-84/2016-V од 29.06.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-99/2016-V од 06.07.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-112/2016-V од 07.07.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-113/2016-V од 08.07.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-121/2016-V од 12.07.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-104/2016-V од 13.07.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-114/2016-V од 19.07.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-123/2016-V од 29.07.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-130/2016-V од 09.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-131/2016-V од 11.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-133/2016-V од 09.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-139/2016-V од 21.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-145/2016-V од 17.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-146/2016-V од 22.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-147/2016-V од 22.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-148/2016-V од 30.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-151/2016-V од 24.08.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-160/2016-V од 02.09.2016.године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-124/2016-V од 16.08.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-136/2016-V од 10.08.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-137/2016-V од 25.08.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-149/2016-V од 08.09.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-150/2016-V од 09.09.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-166/2016-V од 15.09.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-152/2016-V од 21.09.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-161/2016-V од 21.09.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-171/2016-V од 22.09.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-168/2016-V од 27.09.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-179/2016-V од 01.10.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-180/2016-V од 01.10.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-181/2016-V од 01.10.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-182/2016-V од 01.10.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-183/2016-V од 01.10.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-184/2016-V од 01.10.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-185/2016-V од 03.10.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-191/2016-V од 12.10.2016.године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-176/2016-V од 19.10.1016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-193/2016-V од 19.10.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-195/2016-V од 22.10.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-200/2016-V од 22.10.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-190/2016-V од 27.10.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-189/2016-V од 27.10.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-196/2016-V од 07.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-199/2016-V од 08.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-198/2016-V од 10.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-202/2016-V од 14.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-205/2016-V од 14.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-207/2016-V од 14.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-209/2016-V од 18.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-206/2016-V од 21.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-210/2016-V од 22.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-215/2016-V од 22.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-212/2016-V од 23.11.2016. године - издају се локацијски услови

Закључак бр.353-226/2016-V од 27.11.2016. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-230/2016-V од 22.12.2016. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-216/2016-V од 21.12.2016. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-229/2016-V од 29.12.2016. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-235/2016-V од 18.01.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-238/2016-V од 30.01.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-234/2016-V од 09.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-5/2017-V од 09.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-6/2017-V од 09.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-7/2017-V од 10.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-8/2017-V од 10.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-9/2017-V од 13.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-10/2017-V од 13.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-11/2017-V од 13.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-12/2017-V од 10.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-15/2017-V од 10.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-21/2017-V од 14.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-16/2017-V од 20.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-17/2017-V од 21.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-44/2017-V од 22.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-18/2017-V од 22.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-29/2017-V од 21.02.2017. године - издају се локацијски услови

Захтев бр.353-258/2017-V од 24.02.2017. године - издају се локацијски услови-24.08.2017.

Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs