МСП

На територији Града Сомбора регистровано је укупно 1.715 правних лица, од којих 24,20% чине друштвено-политичке заједнице и организације, док 16,44% чине установе образовања и културе, а 11,08% из области трговине. 

Од укупног броја предузетничких радњи (2334) највећи проценат (39,11) представљају радње које се баве трговином на велико и мало и оправком моторних возила и предмета за личну употребу. Прерадјивачком индустријом бави се 15,25% радњи, док у области хотелијерства и ресторана делатност обавља 13,58 предузетничких радњи. 

Пита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од укупног броја регистрованих предузетничких радњи на продручју Града Сомбора (2.334), 92,93% чине самосталне радње, док се веома мали проценат, свега 0,64 предузетника одлучио за регистрацију ортачких радњи. Радње чији је оснивач у радном односу или пензионер чине 6,43% од укупног броја радњи. 

У сектору малих и средњих предузећа у Сомбору значајно место заузимају Регионална агенција за развој малих и средњих предузећа, као и Регионална привредна комора Сомбор.

На следећим линковима можете пронаћи податке о регистрованим правним лицима и предузетницима на територији Града Сомбора:

Правна лица

Предузетници

Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs