ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Датум: 21.02.2017

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs