Образовање

Предшшколски васпитно-образовни рад остварује се на целој територији Града Сомбора у 30 објеката, од чега је 16 објеката распоређено у свим насељеним местима и 14 објеката у граду, а обухвата око 1700 деце.

Основно образовање на територији Града Сомбора одвија се у 6 основних школа у граду, 15 основних школа у насељеним местима, 1 основној музичкој школи, 1 школи за образовање одраслих, као и 1 школи за образовање деце са посебним потребама.

Средње образовање у општини Сомбор одвија се у 6 средњих школа: Средњој економској школи, Средњој техничкој школи, Средњој пољопривредно-прехрамбреној школи, Средњој школи „Свети Сава“, Средњој медицинској школи , Гимназији и Средњој музичкој школи "Петар Коњовић".

Високо образовање и наука. Сомбор је универзитетски град, са државним Педагошким факултетом, који у организационом смислу представља део Универзитета у Новом Саду и два приватна факултета. Педагошки факултет наставља, преко два века, препарандијске традиције образовања учитеља у Сомбору. Поред образовног профила професора разредне наставе, Педагошки факултет има још профиле за васпитаче, дизајнере у настави и школске библиотекаре. У основну делатност Факултета спада и научно-истраживачки рад у области образовања, посебно основног образовања. Пратећим и примењеним истраживачким радом у Сомбору се баве још и Агроинститут за пољопривреду и заштиту биља и Завод за заштиту здравља и животне средине.

 

Историја образовања у Сомбору

Забележено је да је Сомбор 1717. године добио прву основну школу на српском језику, а само пет година касније и на мађарском. Године 1759. основана је прва школа средњошколског типа, а 1763. године отворена је и ‘’Граматикална школа’’. Најзначајнија година за школство у Сомбору била је 1778. у којој је Аврам Мразовић, надзорник српских школа у јужној Угарској, отворио ‘’Норму’’, прву школу за образовање учитеља, претечу славне сомборске ‘’Препарандије’’ — данашњег Педагошгог факултета.

Зграда Сомборске Норме где је основана прва школа за учитеље код јужних словена Сомборска учитељска школа, за 230 година свога потојања, дала је свим крајевима српскохрватског језичког подручја хиљаде способних учитеља, а њени професори били су аутори низа уџбеника, од првих буквара до савремених уџбеника педагогике. Из редова свршених ученика ове школе израстао је низ наших великана.

Укупно улагање у образовање на територији Града Сомбора током 2006. године износило је 12.392.992 €. Посматрајући структуру улагања у основно образовање по ученику јасно је уочљиво да је на нивоу Града Сомбора веће у односу на ниво округа и Републике.

Од укупног броја становништва Града Сомбора старијег од 15 година високо образованих је 3.913, са вишом стручном спремом 3.419, а највише их је са средњом стручном спремом 36.713. Са основним образовањем је укупно 21.531 становника, са непотпуним основним образовањем 13.275, а без школске спреме 3.881. У 2002. години без школске спреме је било 4,7% становника старих 15 и више година, са непотпуном основном школом 16,0%, са основним образовањем 26,0%, са средњим 44,3%, са вишим образовањем 4,1%, а са високим 4,7% становника. Без школске спреме је 1,1% мушкараца и 3,6% жена старих 15 и више година, са непотпуном основном школом је 5,3% мушкараца и 10,7% жена, са оновним образовањем је 12,1% мушкараца и 13,9% жена, са средњим је 12,1% мушкараца и 32,2% жена, са вишим образовањем је 2,2% мушкараца и 1,9% жена, а са високим је 2,7% мушкараца и 2,1% жена. Са вишим и високим образовањем заступљенији су мушкарци, а са средњим и нижим образовањем заступљеније су жене.

Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs