Основне школе - контакти

АВРАМ МРАЗОВИЋ 
Подгоричка 2. 
Сомбор 
Тел.:025/ 22 941 
Директор: Маја Секулић

НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ 
Вељка Петровића 4 
Сомбор 
Тел.: 025/ 22 630 
Фаx: 025/ 23-163 
Директор: Ђуро Буловић

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 
С.В. Чиче 55 
Тел.: 025/440-430, 440-431 
Директор:Симеон Миланов

ИВО ЛОЛА РИБАР 
Моношторска 4 
Сомбор 
Тел: 025/22-371 
Директор: Зоран Борак

БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО 
Трг Цара Лазара 9 
Тел: 025/ 22-364 
Директор: Слободан Бељански

АЛЕКСА ШАНТИЋ
Алекса Шантић
VIII Војвођанске бригаде бб
Тел: 025/838-120
Фаx: 838-255 
Директор: Драгана Вујишевић

22 ОКТОБАР 
Бачки Моноштор 
Ивана Горана Ковачића 32
Тел:025/025/807-531, 807-807
Фаx: 025/807-530 
Директор: Марија Мргић

МОША ПИЈАДЕ 
Бачки Брег 
Југословенска 13 
Тел: 025/809-015 
Директор: Рената Копоран

ОГЊЕН ПРИЦА 
Колут 
Марка Орешковића 1 
Тел: 025/804-213 
Директор: Ристо Аничић

ЛАЗА КОСТИЋ 
Гаково 
Краља Петра И бр. 56 
Тел: 025/ 866-777 
Директор: Милан Стакић

ПЕТЕФИ ШАНДОР 
Дорослово 
Херцег Јаноша 53 
Тел: 025/862-332 
Директор: Валерија Клем

КИШ ФЕРЕНЦ 
Телечка 
Ослобођења 2 
Тел: 025/86-023 
Директор. Рожа Варга Рајнаи

БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО 
Бездан 
Жртава фашизма 25 
Тел: 025/810-342 
Фаx: 025/ 810-322 
Директор: Марија Звенг

БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО 
Светозар Милетић 
Трг Слободе 1 
Тел: 025/840-041 
Директор: Марија Баги

ПЕТАР КОЧИЋ 
Риђица 
Добровољачка 2 
Тел: 025/ 856-207, 856-633 
Директор: Борис Вучковић

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 
Стапар 
Вука Караџића 20 
Тел: 025/ 827-701, 827-901 
Директор:Јелена Милић

ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ 
Станишић 
Његошева 1 
Тел: 025/830-111 
Директор: Соња Орлић

НИКОЛА ТЕСЛА 
Кљајићево 
Иве Лоле Рибара 51 
Тел: 025/852-026 
Директор: Бранка Вулетић

МИРОСЛАВ АНТИЋ 
Чонопља 
Николе Тесле 34 
Тел: 025/844-064, 025/844-868 
Директор: Владимир Узелац

Школа за основно и средње образовање са домом ВУК КАРАЏИЋ 
Сомбор 
Радоја Домановића 98 
Тел: 025/450-822, 451-253 
Директор: Соња Дурут

Школа за основно образовање одраслих 
Сомбор
 
Лазе Костића 3 
Тел: 025/437-460, 437-574 
Директор: Владимир Поповић

Музичка школа ПЕТАР КОЊОВИЋ 
Сомбор 
В.П. Бојовића 9 
Тел: 025/22-054
Директор:Милена Балог

Датум последње измене: 17.10.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs