Председник Скупштине града

Председник Скупштине града Сомбора  прим. др Зоран Парчетић

Dr Parčetić

 

Зоран Парчетић је рођен 27.08.1963. године у Сомбору. Медицински факултет за звање доктора медицине завршио је 1990.год., стручни испит за звање доктора медицине положио је 1991. год., диплому о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалисте опште хирургије стекао је 1997. године, а звање Примаријуса додељено му је 30. септембра 2004. године.

Запослен је у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ у Сомбору почев од  1987. године, са прекидима до данас.

За заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор именован је 19. децембра 2012. године, на период од четири године.

Одборник  у Скупштини града Сомбора био је од маја 2012. до  маја 2014. године када је изабран за члана  Градског већа града Сомбора за област здравства и социјалне заштите.

За председника Скупштине града Сомбора изабран је на седници Скупштине града, одржаној  8. јуна 2016. године. Функцију председника Скупштине обављаће на сталном раду.

Члан је Српске напредне странке.

Датум последње измене: 15.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs