Секретар Скупштине града - Вера БаљакveraУ складу са одредбама члана 40. Закона о локалној самоуправи, на конститутивној седници СО Сомбор за секретара Скупштине града Сомбора изабрана је Вера Баљак, дипл. правник из Сомбора.

Вера Баљак је рођена у Сомбору, 19.08.1959. године. Правни факултет завршила је у Новом Саду, у мају 1982. године. Има положен стручни испит за рад у органима управе.

У Општинској управи града Сомбора запослена је од 1984. године, и током вишедецињског рада у Управи, стекла је велико и богато искуство на раду везаним како за скупштинске послове, тако и за послове ‚градске управе. У претходном мандату обављала је послове заменика начелника Општинске управе и као поверене послове, послове секретара Скупштине града. Удата је и мајка је двоје деце. Живи у Сомбору.

Вера Баљак је и у претходном мандату (2008/2012.год) обављала  послове секретара Скупштине града, те поседује изузетно искуство и знања неопходна за обављање тих послова.

 

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине града се поставља на предлог председника Скупштине на 4 године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине града може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање 3 године.

Датум последње измене: 25.01.2020

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs