Структура привреде

На територији Града Сомбора регистровано је укупно 1.715 правних лица, од којих 24,20% чине друштвено-политичке заједнице и организације, док 16,44% чине установе образовања и културе, а 11,08% из области трговине.

Од укупног броја предузетничких радњи (2334) највећи проценат (39,11) представљају радње које се баве трговином на велико и мало и оправком моторних возила и предмета за личну употребу. Прерадјивачком индустријом бави се 15,25% радњи, док у области хотелијерства и ресторана делатност обавља 13,58 предузетничких радњи.

Од укупног броја регистрованих предузетничких радњи на продручју Града Сомбора (2.334), 92,93% чине самосталне радње, док се веома мали проценат, свега 0,64 предузетника одлучио за регистрацију ортачких радњи. Радње чији је оснивач у радном односу или пензионер чине 6,43% од укупног броја радњи.  

Основни подаци о предузећима, 2005.

 

Општина – укупно за сва предузећа у општини

Удео у округу (%)

Удео у Србији (%)

Амортизација (€)*

15.473,67

39,26

0,991

Народни доходак (€)

88.141,44

38,57

1,066

Материјални трошкови (€)

129.893,91

34,88

0,92

Друштвени производ (€)

103.615,11

38,67

1,054

Број запослених

11.446

43,33

1,09

* по просечном средњем курсу НБС за 2005. годину

Структура извоза према врсти производа и услуга.

 

2007 (€)*

2008 (€)**

2009 (€)***

Сточарство и производи од меса

1.351.032

1.855.521

2.429.941

Ратарство и производи од житарица

9.171.460

9.529.931

6.739.265

Производи од уља и масти органског порекла

2.319.630

386.143

940.935

Производња готове хране

14.537

53.572

110.545

Минерална производња

10.235

92.416

98.412

Хемијски производи

321.256

229.484

338.136

Пластика, гума и полимерни материјали

1.239.960

1.257.074

688.042

Производи од сирове и обрађене коже

174,875

224.487

88.207

Дрвопрерађивачка индустрија

982.746

991.096

1.618.615

Производња целулозних и фиброзних влакана

13.084

12.918

12.269

Текстилна производња

43.592

64.764

1.866.084

Производња обуће и галантерије

203.811

310.855

133.781

Производи од камена, гипса, стакло и цемент

13.706

41.060

3.407

Производи од метала

1.104.638

744.733

440.243

Механичка опрема, машине и механизми

562.176

572.617

344.152

Електро-опрема и материјал

7.865.212

11.578.717

10.577.693

Возила и опрема

2.558.510

3.867.298

3.089.586

Оптички, фотографски и кинематографски уређаји, медицински/хируршки инструменти, музички инструменти

35.816

1.072

3.186

Остала добра и производи

13.551

29.783

3.204

Уметничка дела

42.128

11.409

5.691

Остало

7.351.432

6.597.403

5.976.315

УКУПНО

35.393.387

38.452.352

35.405.449

* по просечном средњем курсу НБС за 2007. годину

** по просечном средњем курсу НБС за 2008. годину

*** по просечном средњем курсу НБС за 2009. годину

Структура извоза према дестинацији.

 

2007 (€)*

2008 (€)**

2009 (€)***

Земље централне и источне Европе

1.631.354

3.108.613

2.992.511

Европска Унија

6.999.448

9.080.607

6.101.321

САД и Канада

64.536

-

34.412

Бивше југословенске републике

26.378.750

25.958.983

26.067.560

Остало

318.291

304.149

209.645

УКУПНО

35.393.379

38.452.352

35.405.449

* по просечном средњем курсу НБС за 2007. годину

** по просечном средњем курсу НБС за 2008. годину

*** по просечном средњем курсу НБС за 2009. годину

 

 

 

Датум последње измене: 28.02.2020

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs