Заменик градоначелника

Антонио Ратковић, заменик градоначелника

Antonio

 

Антонио Ратковић је рођен 27. марта 1987. године. Основну школу завршио у Бачком Брегу, а Средњу шумарску школу – образовни профил шумарски техничар  у Краљеву.

На  Универзитету у Београду завршио је Шумарски факултет и стекако звање дипл. инжењер шумарства.

Радно искуство:  стручну праксу обавио је у ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“, „Нелт“ компанија Сомбор, Винарија „Навип“ Београд и ЈКП „Зеленило“ Сомбор.

 

Течно говори и пише енглески и немачки језик.

За заменика градоначелника изабран је испред Српске напредне странке и функцију ће обављати на сталном раду.

Датум последње измене: 15.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs