Здравство

Примарна здравствена заштита  

Тел. 025 436 465

У служби опште медицине која обезбеђује здравствену заштиту одраслог становништва на подучју општине Сомбор, ради 45 лекара и 104 здравствена радника са вишом и средњом стручном спремом. На једног лекара долази у просеку 1.699 становника те је обезбеђеност лекарима у складу са Правилником о условима за обављање здравствене делатности (1 лекар на 2.000 становника). Бројчани однос лекара и сестара износи 1:2,3. Служба има 20 пунктова. У 12 пунктова службе медицине рада на подручју општине Сомбор запослено је 18 лекара и 32 здравствена радника. На 1 лекара долази у просеку 1.335 радноактивног становника. Бројчани однос лекара и сестара износи 1:1,6.

Здравствену заштиту деце у општини обезбеђује 5 лекара и 10 здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом. Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине обезбеђује здравствену заштиту школске деце и омладине узраста 7-19 година.

 

Болничка здравствена заштита

Тел. 025 467 700

Стационарне потребе становништва на подручју општине Сомбор обезбеђује Општа болница у Сомбору. У општој болници у Сомбору запослено је у 2005. години 651 или 65 % здравствених и 351 или 35% немедицинских радника. У структури здравствених радника запослени са високом стручном спремом чине 145 или 22,3 % (од тога лекара 137 или 94,5%), са вишом стручном спремом 47 или 7,2%, док је највећи удео запослених са средњом стручном спремом 459 или 70,5%.

Општа болница у Сомбору покрива територију Западно-бачког округа са укупно 214.011 становника и располаже са 908 постеља. Током 2005. године у општој болници лечено је укупно 20.054 болесника који су остварили 246.233 б.о. дана, са просечном дужином болничког лечења од 12,3 дана. Највећа искоришћеност капацитета имају одељење за алкохолизам, наркоманију и гранична стања (94,3%), неурологија (90,6%), интерно (88,0%) и психијатрија (85,1%), а најмање кожно (16,7%), дечије (28,1%) и инфективно (28,5%). Искоришћеност капацитета за општу болницу износи 74,3%. Пропусна моћ показује колико болесника користи једну болесничку постељу у току године. Највећу пропусно моћ имају акушерско (52,1), дечија хирургија (44,5) и хирургија (40,1).

Датум последње измене: 05.12.2019

Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, тел: 025/468-111, факс: 025/468-116 | Емаил: info@sombor.rs